คำนวณทะเบียนรถ

 

คำนวณทะเบียนรถ เพียงแค่ใส่ เลขทะเบียนรถ ระบบจะคำนวณผลรวมทะเบียนรถให้

เลขทะเบียนรถ
 
 
ตารางการแปลงตัวอักษรเป็นตัวเลขศาสตร์
ตัวอักษร
แปลงได้เลข
ก ด ถ ท ภ ฤ
1
ข บ ป ง ช
2
ต ฑ ฒ ฆ
3
ค ธ ร ญ ษ
4
ฉ ณ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ
5
จ ล ว อ
6
ซ ศ ส
7
ย ผ ฝ พ ฟ
8
ฏ ฐ
9
 
ผลรวมป้ายทะเบียนและความหมายของผลรวม
ผลรวมดีมาก
4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 32, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54
โอกาสประสบผลสำเร็จสูง อุปสรรคน้อย เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย รวดเร็ว และมีความสุขในชีวิต
ผลรวมดีปานกลาง
8, 10, 13, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 39, 47, 49, 52, 53
ระดับปานกลาง เหนื่อย มีอุปสรรค แต่ยังมีโอกาสประสบผลสำเร็จ หากมีความพยายาม
ผลรวมไม่ดี
3, 7, 11, 12, 17, 20, 21, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 43, 48
เหนื่อยมาก อุปสรรคมาก เจอปัญหารุมเร้า การงาน การเงิน ความรัก โอกาสเกิดอุบัติเหตุสูง
 
*เลขผลรวมเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ